Người cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội

Người cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội

 

(Chị Nhàn tham gia đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang năm 2018)

Chị Phan Thị Thanh Nhàn- chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc giang là một người cán bộ Hội nhiệt tình, năng nổ và hết lòng với công tác Hội.

Nhiều năm qua, bám sát Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ CNH- HĐH đất nước”, các Kế hoạch, Hướng dẫn của Cục chính trị, Ban phụ nữ Quân khu, Hội LHPN tỉnh về công tác phụ nữ, thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang (Nhiệm kỳ 2016 -2021), Chị đã cùng với Ban Chấp hành tham mưu cho cấp uỷ Đảng, cơ quan Chính trị đơn vị chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của BCHQS tỉnh hoat động có hiệu quả.

Là chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chị luôn chủ động nghiên cứu, triển khai xây dựng nội dung hoạt động của Hội phụ nữ Bộ CHQS một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng chi, tổ hội, có tính khả thi cao, tổ chức phát động và cho chị em ký giao ước thi đua, có sự chứng kiến của lãnh đạo chỉ huy của cơ quan, đơn vị; sau mỗi đợt thi đua có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, đề nghị thủ trưởng đơn vị xét, khen thưởng cho chị em có thành tích xuất sắc, tạo động lực cho chị em tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong thời gian tiếp theo.

Chị cũng thường xuyên đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình tập hợp hội viên phù hợp để vừa đảm bảo tốt công viêc chuyên môn, vừa làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục của Hội; tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp tạo nhiều điều kiện để phụ nữ phát huy về mọi mặt, quan tâm đến số chị em có hoàn cảnh khó khăn giúp chị em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Hưởng ứng các hoạt động của Hội, trong 5 năm qua, 100% chị em trong cơ quan Bộ CHQS tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ, không có hội viên vi phạm Luật hôn nhân gia đình, không có con hội viên bỏ học, hoặc mắc các tệ nạn xã hội; chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang; gương mẫu chấp hành nội quy, quy ước của địa phương nơi cư trú; xây dựng các khu tập thể quân nhân đoàn kết, văn hoá, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ”. Kết quả bình xét hàng năm 100% tổ chức Hội đạt vững mạnh, trong đó có 55% đạt vững mạnh xuất sắc, Tập thể Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhiều năm liền được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc.

Với những thành tích đạt được, chị đã vinh dự được Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Thủ trưởng Bộ Tư Lệnh Quân khu tặng Bằng Khen trong công tác phụ nữ, chiến sỹ thi đua cơ sở, Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước phụ nữ tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2010- 2015).

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh