PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Mô hình HTX, khởi nghiệp

  • Hội nghị ra mắt HTX dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao Lý Cốt tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên 28/07/2020

    Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Vừa qua, Hội LHPN huyện Tân Yên phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị ra mắt Hợp tác xã dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao Lý Cốt, xã Phúc Sơn; đồng thời tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật về trồng trọt cho 70 đồng chí - thành viên Hợp tác xã, đại diện Tổ phụ nữ liên kết, mô hình tổ phụ nữ phát triển kinh tế tại xã Phúc Sơn.