Thông tin chỉ đạo điều hành

Bản tin sinh hoạt quý III/2015 -

Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9)

Tài liệu sinh hoạt hội viên Quý I/2015 của TW Hội LHPN Việt Nam -

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam...

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống tổ chức Hội kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh -

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/BTGTU ngày 25/8/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Hội LHPN Việt Nam: chỉ đạo tham gia ứng phó với bão Rammasun -

Công văn của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam V/v Chủ động tham gia ứng phó với cơn bão Rammasun (Thần Sấm)

Nội dung 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (sửa đổi, bổ sung năm 2014) -

Để thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch trong các cấp Hội, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn thực hiện các tiêu chí như sau:

05 Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2014 -

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư- BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Hội thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014

Một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2014 -

Tiếp tục thi đua chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Một số vấn đề lưu ý trong công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo -

Thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay” và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Với các mục tiêu cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chính năm 2014 -

Chỉ tiêu thi đua năm 2014

Bắc Giang: Bàn biện pháp phòng, chống bệnh sởi -

Sáng ngày 26/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì phiên họp khẩn bàn biện pháp phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo ngành Y tế cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các huyện, thành phố.

Bắc Giang: Tăng cường công tác phòng, chống dịch sởi -

Ngày 25/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 400/UBND-VX chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành và các huyện, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch sởi trên địa bàn.

Bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 -

Ngày 22/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Công văn số 1011/UBND-GT về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Pages

 
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành