Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi và Ngày Bến tre Đồng Khởi; 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai