Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018

Ban Tuyên giáo – Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

 

HƯỚNG DẪN

Về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018

 

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:

 

1. Một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2017

- Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017): Các cấp Hội trong tỉnh tuỳ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm thích hợp, như: Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; ra quân dọn vệ sinh, tu sửa, quét vôi tại Nghĩa Trang liệt sĩ; tổ chức gặp mặt, biểu dương điển hình là mẹ, vợ liệt sĩ, thương, bệnh binh tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc...; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ…trong các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh…

- Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017): Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga trong sinh hoạt chi hội và tuyên truyền trong các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh… vào dịp kỷ niệm.

- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng (02/5/1917- 02/5/2017): Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng và những cống hiến của đồng chí Văn Tiến Dũng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh… vào dịp kỷ niệm.

- Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947-10/2017): Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền nội dung về giá trị, ý nghĩa tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 - Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự suy thoái” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh… vào dịp kỷ niệm.

- Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Đời sống mới” (20/3/1947-20/3/2017): Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền trong các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh… về giá trị, ý nghĩa tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện NQTW4 - Khóa XII và CT05 của Bộ Chính trị.

2. Một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2018

- Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân -1968: Tùy điều kiện thực tế của địa phương, các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm thích hợp như: tọa đàm, gặp mặt truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ... kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968 gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước vào dịp sinh hoạt chi hội quý I năm 2018 và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh…

- Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (24/2/1848 - 24/2/2018): Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” tại các hội nghị, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt chi hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh…

- Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018): Tuỳ điều kiện thực tế của địa phương, các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm thích hợp như: toạ đàm, thăm quan, hành hương về khu lưu niệm...; tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc trong các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh…

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908-2/2/2018): Tuỳ điều kiện thực tế của địa phương, các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm thích hợp như: toạ đàm, thăm quan, hành hương về khu lưu niệm...; tổ chức tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh…

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2018): Tuỳ điều kiện thực tế của địa phương, các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm thích hợp như: toạ đàm, thăm quan, hành hương về khu lưu niệm...; tổ chức tuyên về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh…

  Căn cứ nội dung hướng dẫn về kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, đề nghị các Cấp Hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 và năm 2018. Trong đó chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền cho phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và đạt hiệu quả./.