Kế hoạch phòng chống tác hại của lạm dụng đò uống có cồn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020