tuyên truyền vận động tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch tỉnh Bắc Giang