Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật

Những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 -

Luật Hôn nhân và gia đình (HNGĐ) năm 2014 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 19/6/2014, thay thế hoàn toàn Luật HNGĐ năm 2000 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015. Sau đây là một số điểm mới của luật.

Nhũng đổi mới quan trọng về chính sách đất đai trong Luật đất đai năm 2013 -

Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013, Luật này có hiệu lực kể từ 01/7/2014. So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều. Đây là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước,...

Giới thiệu Luật pháp, Chính sách của Hàn Quốc về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới -

Bạo lực trên cơ sở giới là một trong những vấn đề xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới phụ nữ Hàn Quốc, song trên thực tế vấn đề này mới trở thành đối tượng của luật pháp, chính sách một cách chính thức từ những năm 1990. Bài viết này sẽ giới thiệu luật pháp, chính sách của Hàn Quốc về bạo lực...

Một số nội dung cơ bản của hiến pháp ( sửa đổi ) nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phản ánh được ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát...

Bắc Giang: 80% hội viên phụ nữ nghèo được giúp đỡ về vốn -

Trong vòng 5 năm( 2006- 2011) Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã huy động vốn từ các Ngân hàng và trong tổ chức hội được trên 1.300 tỷ đồng giúp cho gần 10 nghìn hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

Pages

 
Subscribe to Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật