Hội LHPN huyện Yên Dũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ

Hội LHPN huyện Yên Dũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ

 
   

 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-PTP-HLHPN, ngày 01/01/2018 giữa Hội LHPN huyện với Phòng Tư pháp huyện về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2017-2022.

Sáng ngày 19/3/2018, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật đất đai và trợ giúp pháp lý cho 70 cán bộ, hội viên phụ nữ tại xã Nham Sơn.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phú- Trưởng phòng Tư pháp huyện; các đồng chí chuyên viên Hội LHPN huyện và các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội xã Nham Sơn.

Dự Hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Nham Sơn được nghe đồng chí Nguyễn Văn Phú- Trưởng phòng Tư Pháp huyện truyền đạt các kiến thức cơ bản về Luật đất đai (sửa đổi bổ sung), đồng thời được cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang trực tiếp tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về các vấn đề mà hội viên phụ nữ quan tâm như: vấn đề về định giá và đấu giá đất đai, quyền sở hữu bìa đỏ, phân chia tài sản sau ly hôn…

(Toàn cảnh Hội nghị truyên truyền Luật đất đai)

(Cán bộ Sở Tư Pháp tỉnh Bắc Giang trực tiếp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ).

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ.

Hội LHPN huyện Yên Dũng