Những vẫn đề cần lưu ý đối với cán bộ Hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ không hành nghề, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan

Những vẫn đề cần lưu ý đối với cán bộ Hội trong công tác

tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ không hành nghề,

không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan

 

  1. Cần phân biệt giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan để tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ
  • Sự giống nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan: Đều tin vào những điều mà con người không nhìn thấy thân hình, nghe thấy giọng nói của đấng thiêng liêng và của đối tượng thờ cúng; những tín điều của 2 loại hình trên đều có tác dụng điều chỉnh hành vi ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với xã hội, cộng đồng.
  • Sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan:

+ Mục đích sinh hoạt: Sinh hoạt tín ngưỡng là thể hiện nhu cầu của đời sống tinh thần, tâm linh. Người hoạt động mê tín dị đoan lấy mục đích vì lợi ích vật chất, trục lợi là chính (người hoạt động mê tín dị đoan chỉ làm việc với khách hàng khi có tiền).

+ Trong sinh hoạt tín ngưỡng không có ai làm việc chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp. Những người hoạt động mê tín dị đoan hầu hết là hoạt động bán chuyên nghiệp hoặc chuyên nghiệp. Nhiều người gây dựng cơ nghiệp bằng hoạt động mê tín dị đoan.

+ Cơ sở sinh hoạt: Sinh hoạt tín ngưỡng có cơ sở thờ tự riêng (đình, từ đường, miếu,…). Những người hoạt động mê tín dị đoan thường lợi dụng không gian những cơ sở thờ tự của tín ngưỡng dân gian để hành nghề hoặc hành nghề tại tư gia.

+ Hình thức sinh hoạt: Hình thức sinh hoạt của tín ngưỡng như thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các vị anh hùng, các vị thần linh,… Hình thức sinh hoạt của mê tín dị đoan như lễ bái, cúng ma, gọi hồn, bói toán (qua xem tướng số, qua mạng internet,…); chữa bệnh bằng mẹo, những kiêng cữ phản khoa học…

+ Thời gian sinh hoạt: Sinh hoạt tín ngưỡng thường tổ chức định kỳ tại cơ sở thờ tự (ngày mùng một; ngày rằm âm lịch hàng tháng ra đình làm lễ Thánh; hàng năm đến ngày giỗ ông bà, bố mẹ phải làm giỗ,…). Những người hoạt động mê tín dị đoan hoạt động không theo định kỳ và không có thời gian quy định cụ thể, nhưng thường tập trung vào đầu năm âm lịch.

+ Sinh hoạt tín ngưỡng được pháp luật bảo vệ, được xã hội thừa nhận. Hoạt động mê tín dị đoan trái với quy định của pháp luật và bị xã hội lên án.

  1. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu nguyên nhân và phản ánh kịp thời các biểu hiện mê tín dị đoan của hội viên, phụ nữ đến các ban ngành liên quan.
  2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách, luật pháp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền giúp hội viên, phụ nữ phân biệt, tránh nhầm lẫn giữa tôn giáo, tín ngưỡng với mê tín dị đoan và những hệ lụy nghiêm trọng của mê tín dị đoan, từ đó chị em tự nâng cao nhận thức, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo.
  3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quê hương, hướng dẫn hội viên, phụ nữ khắc phục các quan niệm, thói quen, hành vi phản khoa học, xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh. Vận động hội viên, phụ nữ không tin/theo/lôi kéo người khác tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
  4. Mỗi cán bộ Hội cần tiên phong, gương mẫu trong ngăn chặn, loại bỏ mê tín dị đoan khỏi đời sống xã hội. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chủ động đấu tranh, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng hành nghề mê tín dị đoan ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
  5. Phối hợp với các ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, quản lý hội viên, phụ nữ địa phương, đặc biệt phụ nữ hành nghề mê tín dị đoan.

Sưu tầm: Cẩm nang công tác vận động phụ nữ tôn giáo – Hội LHPN Việt Nam