Bí mật của phụ nữ

Một người đàn ông nói:

- Không phụ nữ nào có thể giữ được bí mật.

Một phụ nữ tóc vàng nói:

- Tôi không rõ lắm về điều ấy. Nhưng tôi đã giữ bí mật về tuổi của mình từ khi tôi 21 tuổi.

- Rồi bà sẽ để lộ vào một ngày nào đó - Người đàn ông khẳng định.

- Tôi không nghĩ thế - Quý bà tóc vàng đáp trả - Khi một người phụ nữ đã giữ được bí mật trong 27 năm, thì cô ta sẽ giữ nó suốt đời.

                                                               -ST-

Chuyên mục tin: