Thư viện videos

phóng sự Đại hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV

Phóng sự phát tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Phóng sự phát tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Phóng sự phát tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Phóng sự phát tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Phụ nữ Bắc Giang xây dựng mô hình địa chỉ tin cậy

Những đóa sen hồng

Phụ nữ làm kinh tế giỏi năm 2014 - lần 2

Biểu dương gia đình tiêu biểu vượt khó nuôi dạy con tốt

Phụ nữ Bắc Giang với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Pages