HIỆU QUẢ TỪ ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP” TẠI HUYỆN TÂN YÊN Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, giai đoạn 2017-2025, Hội LHPN huyện Tân Yên đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực, từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần, tiềm năng,

HIỆU QUẢ TỪ ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP” TẠI HUYỆN TÂN YÊN

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, giai đoạn 2017-2025, Hội LHPN huyện Tân Yên đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực, từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo, giúp hội viên, phụ nữ khởi nghiệp.

Trong 3 năm 2017-2020, để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đạt hiệu quả, các cấp Hội huyện Tân Yên đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền phổ biến nội dung Đề án, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; nâng cao nhận thức về việc làm đến trên 40 nghìn lượt hội viên phụ nữ thông qua hội nghị, các buổi sinh hoạt chi hội, các phương tiện thông tin đại chúng,... Chủ động phối hợp với các ngành chức năng khai thác, tận dụng nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án như: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 2.940 lao động nữ, sau học nghề đã có 1.950 lao động nữ có việc làm; tổ chức 42 lớp tập huấn KHKT, 9 hội nghị khoa học công nghệ cho 6.917 hội viên phụ nữ;tổ chức18 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự/khởi nghiệp cho 1.197 hội viên phụ nữ có ý tưởng. Hội LHPN huyện cũng vận động hội viên phụ nữ tham gia Cuộc thi ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp hàng năm do TW Hội tổ chức, qua đó kết nối nguồn lực, hỗ trợ hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo. Trong 3 năm qua các cấp Hội đã lựa chọn hỗ trợ 89 phụ nữ khởi sự/khởi nghiệp kinh doanh thành công, trong đó giúp đỡ 76 chị vay 3,45 tỷ đồng, tặng 15 chiếc máy khâu, 4 xe máy cũ, 7 máy ép nước mía... Ngoài ra, để tăng cường nguồn lực trong phát triển sản xuất kinh doanh, Hội LHPN các cấp trong huyện đã tích cựcphối hợp với ngành chức năng hỗ trợ thành lập 6 HTX, 7 THT/TLK do phụ nữ làm chủ, nâng tổng số mô hình do Hội hỗ trợ thành lập trên toàn huyệnlên23 mô hình HTX/THT/TLK.

Các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm cũng được các cấp Hội quan tâm phối hợp triển khai thực hiện, thường xuyên tổ chức giới thiệu, quảng bá nông sản của các hộ sản xuất kinh doanh tại Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh, của Trung ương; tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn HTX Măng Lục Trúc Ngọc Châu, HTX sản xuất công nghệ cao Tân Yên và 8TLK tham gia 4 diễn đàn, hội chợ, hội nghị giới thiệu quảng bá sản phẩm; hướng dẫn hội viên phụ nữ xã Hợp Đức hoàn thiện các quy trình, thủ tục dán tem truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Vú Sữa, Ổi.

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, Hội LHPN huyệnsẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên về Đề án 939; tiếp tục tạo điều kiện giúp chị em tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư khởi nghiệp; vận động chị em mạnh dạn, chủ động, tích cực tham gia thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế tại địa phương; duy trì, nhân rộng các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các tổ liên kết hoạt động có hiệu quả tại cơ sở; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên phụ nữ, vận động chị em tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Yên nói riêng cũng như của tỉnh Bắc Giang nói chung.

Ban HTPNPTKT