Hội LHPN tỉnhtriển khai Dự án “Bứt phá thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số”

Hội LHPN tỉnhtriển khai Dự án “Bứt phá thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số”

    Được sự hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam và tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam, vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức triển khai Dự án “Bứt phá thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” giai đoạn 2 tại 4 xã: Vô Tranh, Tam Dị (Lục Nam); Tân Hiệp, Đông Sơn (Yên Thế). Đây là Dự án hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức CARE sẽ giúp Hội LHPN các cấp về nội dung, kỹ thuật xây dựng mô hình tiết kiệm – tín dụng tại thôn bản (VSLA). Dự án được triển khai từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2021.

  Mô hình VSLA được thành lập ở thôn/bản trên tinh thần tự nguyện tham gia. Mỗi nhóm từ 10-25 thành viên, hoạt động hoàn toàn độc lập và tự chủ theo quy chế do chính các thành viên xây dựng nên. Nhóm có các hoạt động tự tiết kiệm thông qua hình thức “mua cổ phần” và khoản tiền tiết kiệm này được đầu tư dưới dạng các khoản vay mà các thành viên có thể vay lạivới lãi suất tiền vay do nhóm quy định trong quy chế hoạt động nhóm. Phần lãi suất thu được của nhóm sẽ được chia lại cho các thành viên vào cuối kỳ, tùy vào số lượng cổ phần mà họ đã mua.VSLA còn duy trì một quỹ tương trợ để hỗ trợ các thành viên trong trường hợp khó khăn và khẩn cấp, tạo ra một nguồn vốn vay thường xuyên, liên tục, phù hợp với nhu cầu khác nhau của các thành viên.

Hội nghị triển khai Dự án tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam

   Đến nay đã thành lập được 20 nhóm VSLA với 290 thành viên.Sau khi thành lập, Ban quản lý nhóm VSLA đã được tập huấn, hướng dẫn về cơ chế vận hành nhóm và kỹ năng ứng dụng quản lý mô hình VSLA trên nền tảng công nghệ (TIZO) và tổ chức kỳ sinh hoạt đầu tiên.

Hội nghị tập huấn Ban quản lý nhóm VSLA tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế

​   Có thể thấy, đây là một mô hình nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, phụ nữ khó khăn, phụ nữ có thu nhập thấp được tiếp cận với các nguồn tài chính, kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính, tạo thói quen tiết kiệm thường xuyên tạo nguồn lực tài chính phục vụ cho phát triển kinh tế của gia đình và xã hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, nâng quyền kinh tế của phụ nữ nhất là phụ nữ dân tộc thiểu, góp phần nâng cao vai trò vị trí của phụ nũ trong gia đình và xã hội..

BAN HTPNPTKT

 

 

 

Các tin khác