Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Giang tuyên truyền kiến thức an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Giang

tuyên truyền kiến thức an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Nằm trong chuỗi hành động thực hiện Chủ đề năm 2020 “An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em"; trước thực trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực gia đình gia tăng, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Giang đã kịp thời tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng tới Hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn thành phố các kiến thức về đảm bảo An toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn trên môi trường mạng; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình; phòng chống Lao, bệnh dại, HIV/AIDS…

Cũng trong buổi hội nghị, thực hiện đề án“Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và kế hoạch số 01-KH/TU ngày 10/9/2020 của Thành uỷ Bắc Giang về việc nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Hội LHPN thành phố đã tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII cho tổng số 390 cán bộ, hội viên phụ nữ của 16 phường, xã.

(Toàn cảnh hội nghị)

Hoạtđộng trên của Hội LHPN thành phố không chỉ có ý nghĩa thiết thực tham gia phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình mà còn nâng cao nhận thức về phòng chống Lao, bệnh dại, HIV/AIDS… đảm bảo đời sống thể chất, tinh thần cho nhân dân. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm với gia đình, xã hội của mỗi con người. Chuỗi hội nghị tuyên truyền còn thể hiện sự nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ Bắc Giang về việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXII, góp một phần trongcông cuộc xây dựng thành phố Bắc Giang trở thành đô thị xanh- thông minh./.

Hội LHPN thành phố Bắc Giang

Chuyên mục tin: