Hội Phụ nữ Công an tỉnh tham gia xây dựng con sáng- xanh- sạch, đẹp – an toàn”

 

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tham gia xây dựng con

sáng- xanh- sạch, đẹp – an toàn”

 

 

http://www.conganbacgiang.gov.vn/app/webroot/uploads/images/anh3pn.png

Hội Phụ nữ Công an tỉnh gắn biển con đường sáng- xanh –sạch , đẹp – an toàn

 

 

Phát huy những truyền thống lịch sử, cách mạng của dân tộc và thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tương thân tương ái của nữ cán bộ Công an trong việc hỗ trợ bà con nhân dân đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp xây dựng con đường sáng- xanh –sạch , đẹp – an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Yên Định, huyện Sơn Động có độ dài khoảng 1.000 mét, có đường điện và bóng thắp sáng ban đêm; đồng thời tổ chức gắn biển công trình trên con đường ngay sau khi hoàn thành các nội dung thực hiện. Tổng kinh phí tham gia xây dựng con đường khoảng 20.000.000đ./.

 

Hồng Ngát

Chuyên mục tin: