Phòng truyền thống của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang- Công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Phòng truyền thống của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang- Công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan phòng truyền thống của Hội LHPN tỉnh

     Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021,Hội LHPN tỉnh xây dựng và ra mắt phòng truyền thống của Hội.

     Từ khi triển khai, phát động xây dựng phòng truyền thống đến nay,Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã nhận được 100 loại sản phẩm, hiện vật (với 159 sản phẩm, hiện vật) gồm (tài liệu, tranh, ảnh về lịch sử, phong trào phụ nữ; trang phục truyền thống dân tộc; quà tặng, kỷ vật, huân, huy chương và các phương tiện sinh hoạt, sản xuất của phụ nữ Bắc Giang…) của 18 cơ quan, đơn vị sưu tầm và gửi tặng (Phụ nữ Lào, TW Hội LHPN VN, Hội doanh nhân nữ tỉnh Vĩnh Phúc, Hội LHPN tỉnh, Trung đoàn 36 – Bắc Bắc, Trung đoàn 88 và Hội LHPN 10 huyện, TP và 02 đơn vị).

      Điển hình một số đơn vị triển khai thực hiện việc sưu tầm đạt kết quả tốt như: Hội LHPN Hiệp Hòa đã sưu tầm, tặng 13 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật có giá trị cao từ thời kháng chiến chống Mỹ như (thẻ thanh niên xung phong, chiếc võng, mũ, bình tông…); Hội LHPN Sơn Động đã sưu tầm, tặng 11 hiện vật chủ yếu là trang phục dân tộc truyền thống, phương tiện sản xuất; Hội LHPN Lạng Giang đã sưu tầm, tặng 5 hiện vật là những kỷ vật được lưu giữ trong kháng chiến miền Nam và 7 ảnh tư liệu về hoạt động của các mẹ, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện trong những năm kháng chiến… Hình ảnh, hiện vật được các cấp Hội sưu tầm, tặng đa dạng, phong phú ở các thời kỳ, đảm bảo giá trị truyền thống để lưu giữ, trưng bày và có ghi rõ chú thích lịch sử, nguồn gốc ra đời, thời gian, địa điểm, người sử dụng…liên quan đến hiện vật.

     Có thể khẳng định rằng, chặng đường 90 năm là khoảng thời gian không dài đối với bề dày của phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Giang. Nhưng với khoảng thời gian ấy đã từng bước khẳng định vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong việc vận động, tập hợp phụ nữ kết thành đội ngũ chặt chẽ, tạo nên sức mạnh cùng nhân dân trong tỉnh tiến hành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Phòng truyền thống của Hội bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 20/10/2020. Đây là dịp để nhìn lại quá khứ và thấy được những gian khó cùng với những nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ về 90 năm trưởng thành và phát triển. Ra mắt phòng truyền thống của Hội là dịp để lưu giữ thành quả, đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu, coi đó như hành trang quan trọng nhất để các cấp Hội tiếp tục những bước đi vững chắc trong chặng đường mới tiếp theo.

Lãnh đạo Hội LHPN 10 huyện, thành Hội và 2 đơn vị thăm tham quan phòng truyền thống của Hội LHPN tỉnh

Thu Thuỳ- Chuyên viên Ban Tuyên giáo Hội LHPN Bắc Giang

Chuyên mục tin: