PHỤ NỮ BẮC GIANG TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN SỐ, TÌNH TRẠNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

PHỤ NỮ BẮC GIANG TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN SỐ,

TÌNH TRẠNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

 

(Tuyên truyền tại Thái Đào, Lạng Giang)

Thực hiện chương trình công tác năm với chủ đề “Vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trong 02 ngày từ 8-9/9/2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Chi cục dân số tỉnh Bắc Giang tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách dân số, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh cho hội viên phụ nữ năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền tại cơ sở của 02 Lạng Giang và Lục Nam. Tại buổi truyền thông, các đại biểu được tham gia lưu, trao đổi với báo cáo viên kiến thức về dân số, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và kiến thức chăm sóc sức khỏe cá nhân phụ nữ …thu hút trên gần 200 hội viên phụ nữ tham dự.

Đây là một trong chuỗi hoạt động truyền thông do Hội LHPN tỉnh tổ chức tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh

                                            Nguyễn Duyên- Ban Gia đình xã hội

Chuyên mục tin: