Ghi nhận từ giao lưu hát ru, hát dân ca năm 2014

Ghi nhận từ giao lưu hát ru, hát dân ca năm 2014

Hát ru, dân ca vốn là cái hồn của người Việt Nam, là sợi dây tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con, giữa bà và cháu. Những làn điệu hát ru, hát dân ca không chỉ là một phần hiện hữu trong cuộc sống mỗi con người mà đặc biệt hơn nó như tô điểm thêm nét đẹp, sự thông minh, dịu dàng, thuần khiết và đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam truyền thống.

Nhằm khơi dậy và cổ vũ phong trào hát ru và hát dân ca trong các tầng lớp phụ nữ toàn tỉnh, thu hút sự tham gia của đông đảo phụ nữ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, ngày 03/01/2014, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD –BTV về tổ chức giao lưu hát ru và hát dân ca trong các cấp Hội, theo đó giao lưu hát ru và hát dân ca được tổ chức tại cả 3 cấp Hội: cơ sở (dịp 8/3), huyện và đơn vị (dịp 19/5), tỉnh (dịp 20/10).

Căn cứ vào hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã tích cực tổ chức Giao lưu hát ru và hát dân ca qua đó thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, trở thành một hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ cộng đồng rộng khắp, tạo nên bầu không khí phấn khởi, đậm đà bản sắc văn hóa ở khắp các làng, bản, khu phố…  Tính đến 6 tháng đầu năm, đã có 2.597/2.597 chi hội, 230/230 xã, phường, thị trấn tổ chức Giao lưu hát ru và hát dân ca với 3.340 thí sinh tham gia, thu hút gần 70 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân dự. 10/10 huyện, thành Hội và 3 đơn vị đã tổ chức Giao lưu hát ru và hát dân ca cấp huyện lồng ghép trong Hội thi “Chi hội trưởng giỏi” cấp huyện, thành phố với 126 tiết mục, thu hút trên 3 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia. Những làn điệu hát ru, những bài hát dân ca, những câu hát đối, hát giao duyên… mà các diễn viên mang đến giao lưu đều được các thí sinh thể hiện hết sức mượt mà, chứa chan tình yêu thương của người mẹ dành cho con; người bà dành cho cháu; ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ; ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam…

Theo Kế hoạch, Giao lưu hát ru và hát dân ca cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cùng với Hội thi “Chi hội trưởng giỏi”. Đây cũng là một nội dung thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong các cấp Hội,  giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2014.

Việc tổ chức Giao lưu Hát ru và Hát dân ca trong các cấp Hội thực sự là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường thuận lợi để khơi dậy và cổ vũ phong trào hát ru và hát dân ca trong các tầng lớp phụ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ được giao lưu, học hỏi, qua đó tiếp tục kế thừa, phát triển sáng tạo nghệ thuật dân gian, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

                                                                       Thu Thùy

Chuyên mục tin: