Hội LHPN huyện Việt Yên tổ chức giám sát việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2018

Hội LHPN huyện Việt Yên tổ chức giám sát việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2018

 

Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Hồng Thái

    Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2018, Đoàn giám sát của Hội LHPN huyện Việt Yên đã tiến hành tổ chức giám sát việc thực thi pháp luật về An toàn thực phẩm (ATTP) tại 04 xã, thị trấn: Nếnh, Hồng Thái, Minh Đức và Bích Sơn.

    Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí là lãnh đạo Hội LHPN huyện, đại diện lãnh đạo phòng Y tế, Phòng NN&PTNT huyện, Ủy ban MTTQ và Hội Nông dân huyện.

    Tại các buổi giám sát, Đoàn đã trực tiếp thăm 02 hộ gia đình có hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 02 bếp ăn tập thể và 01 cửa hàng kinh doanh chế biến thực phẩm tại địa phương. Quá trình giám sát cho thấy, đa số chủ cơ sở đều được tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP, thực hiện các cam kết về ATTP; đảm bảo vệ sinh môi trường…, tuy nhiên cũng có một số cơ sở nguồn gốc thực phẩm không có xuất xứ rõ ràng, sàn nhà ẩm ướt, chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, đoàn đã nghe UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình triển khai thực thi pháp luật về An toàn thực phẩm; trao đổi, phỏng vấn với các thành phần dự giám sát và lấy ý kiến qua bảng hỏi để nắm bắt, đánh giá kết quả thực thi pháp luật về ATTP của cơ sở.

Đoàn giám sát cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại xã Hồng Thái

      Về cơ bản các xã, thị trấn đã chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo về thực hiện VSATTP trong sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, chế biến lương thực, thực phẩm; đã thành lập Ban chỉ đạo ATTP, tổ kiểm tra liên ngành về ATTP, tổ điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm của các xã, thị trấn..., phân công nhiệm vụ rõ ràng và được kiện toàn thường xuyên khi có sự thay đổi về nhân sự. Ban chỉ đạo tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch kiểm tra ATTP; tổ chức họp theo quy chế; tổ chức ký cam kết đến các hộ gia đình về "sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, chế biến, lương thực, thực phẩm an toàn"; thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về ATTP. Công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm cũng được Ban chỉ đạo quan tâm tổ chức thực hiện. Từ quý IV/2017 đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất được 91 cơ sở, lập biên bản và xử lý vi phạm 15 cơ sở với 6.000.000đ, đồng thời kết hợp với việc nhắc nhở chủ cơ sở trong việc kinh doanh về thực phẩm. Chính vì vậy, trong những năm qua, không xảy ra vụ ngộ độc về lương thực, thực phẩm trên địa bàn.

Đoàn giám sát cơ sở chế biến thực phẩm tại TT Nếnh

      Tuy nhiên qua giám sát cũng cho thấy những bất cập, hạn chế như hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn các xã đều có quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình nên việc áp dụng các mô hình chuẩn trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cũng như công tác quản lý và áp dụng các chế tài xử lý vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn; việc kiểm tra, giám sát về thực hiện ATTP của BCĐ xã không có thiết bị kiểm tra thực phẩm tại chỗ (test) và kinh phí kiểm tra nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra.

Trong thời gian tiếp theo, Đoàn giám sát Hội LHPN huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo liên ngành ATTP làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phối hợp, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm đối với các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm đặc biệt là các hàng, quán ở gần cổng trường học trên địa bàn đồng thời Đoàn giám sát cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị đối với các vấn đề liên quan đến ATTP.

Nguyễn Thị Yến- Hội LHPN huyện Việt Yên

 

Chuyên mục tin: