Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tập huấn hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tập huấn hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu

Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Ngụy Thị Tuyến - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh quán triệt tại buổi tập huấn

      Ngày 21/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm cầu của tỉnh và 9 huyện (trừ thành phố Bắc Giang tập huấn tại điểm cầu của tỉnh). Đồng chí Ngụy Thị Tuyến - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì Hội nghị.

       Tham dự buổi tập huấn có 540 chị là cán bộ Hội chuyên trách từ cấp tỉnh đến cơ sở và phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở. Báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn là các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung quán triệt tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027; Công văn số 2631-CV/TU ngày 03/9/2020 của Tỉnh ủy Bắc Giang về việc đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 888/KH-ĐCT, ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; Kế hoạch số 192/KH-BTV ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị trình tại Đại hội,.... Thời gian tổ chức đại hội từ cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong năm 2021: Cấp cơ sở hoàn thành xong trước 20/5/2021; Cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2021; cấp tỉnh hoàn thành xong trong tháng 10/2021.

     Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến trao đổi, trả lời các ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề nghị Hội LHPN các huyện, thành Hội, đơn vị và cơ sở thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng thống nhất hành động, hướng tới mục tiêu chung, tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự đổi mới về nội dung, hình thức, đảm bảo tiến độ, quy định của Điều lệ Hội và sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng.

    Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ. Do vậy, việc nắm chắc, hiểu rõ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội là yếu tố quan trọng quyết định thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Ban Tổ chức – Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin: