Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

 

Đ/c Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn

    Ngày 03/8/2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho 22 đồng chí lãnh đạo, cán bộ cơ quan. Đến dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Phó phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bắc Giang.

    Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Tất Thắng đã nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn quốc và trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Tất Thắng cũng phổ biến hệ thống văn bản quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước như Pháp lệnh Bảo vệ BMNN năm 2000, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ BMNN; Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP; Quyết định 163/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước... và quán triệt những nội dung trọng tâm cần lưu ý để thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới….

   Thông qua buổi tập huấn, cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh đã nhận thức rõ được tầm quan trọng và các quy định của pháp luật trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và chủ động phòng, chống, cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng thu thập bí mật nhà nước, phát huy tác dụng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phong trào hội và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

VĂN PHÒNG HỘI LHPN TỈNH

Chuyên mục tin: