Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh tiêu chí 5 không, 3 sạch

Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn

điều chỉnh tiêu chí 5 không, 3 sạch

Đ/c Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Nhằm rà soát, đánh giá nội dung thực hiện các tiêu chí 5 không, 3 sạch, làm căn cứ điều chỉnh nội dung tiêu chí phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đẩy mạnh thực hiện ở vùng đô thị. Trong 02 ngày 09-10/6/2020 Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức 02 Hội thảo tham vấn cấp cơ sở và 01 hội thảo tham vấn cấp tỉnh tại Bắc Giang. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng ban Gia đình xã hội TW Hội.

Đại biểu dự hội nghị tại xã Đoan Bái phát biểu ý kiến

Tại các buổi hội thảo đã có 38 ý kiến đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, các đồng chí đại diện các sở, ngành tỉnh, hội phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở đánh giá những kết quả cuộc vận động đã được các cấp Hội triển khai thực hiện trong 10 năm qua, đồng thời đề xuất điều chỉnh tiêu chí và nội hàm các tiêu chí thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương, bám sát nội dung các tiêu chí nông thôn mới theo từng cấp độ: Tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời bổ sung nội dung cụ thể hóa đối với khu vực đô thị để thực hiện đô thị văn minh./.

BAN GĐXH HỘI LHPN TỈNH BẮC GIANG

 

 

Chuyên mục tin: