Hội LHPN xã Ngọc Thiện huyện Tân Yên tổ chức hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề "Hành động địa phương, tác động toàn cầu”

Hội LHPN xã Ngọc Thiện huyện Tân Yên tổ chức hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề "Hành động địa phương, tác động toàn cầu”

Vừa qua, Hội LHPN xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên tổ chức hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Thiện kêu gọi toàn thể hội viên phụ nữ trên địa bàn xã nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen tiến tới giảm thiểu, hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa; thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình để tái sử dụng; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. 

Sau lễ phát động đã diễn ra các hoạt động như: Ra quân vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang cây cỏ, khơi thông cống, rãnh, mương, máng, các khu vực công cộng; thu gom rác thải trên Sông Bỉ. Kết quả: 23km đường làng, ngõ xóm được phát quang cây cỏ, thu gom rác thải, cống rãnh, mương máng được khơi thông; thu gom, phân loại và xử lý 20 tấn rác thải đã vớt được trên 3km Sông Bỉ.

Hình ảnh vớt rác trên Sông Bỉ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên

 

Hình phát quang cây, cỏ đường làng, ngõ xóm tại xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên

Hình dọn cỏ đường hoa tại xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường của các hội viên phụ nữ cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Ngọc Thiện nói riêng và trên địa bàn huyện Tân Yên nói chung. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa trong chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề “hành động địa phương, tác động toàn cầu”./.

Hội LHPN huyện Tân Yên

 

Chuyên mục tin: