Hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang tưng bừng, phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang tưng bừng, phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp Hội triển khai đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội trong đó tập trung một số nội dung như: Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, phương châm, chủ đề Đại hội, trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội, các hoạt động của Đại hội; Kết quả nổi bật của tỉnh và của đất nước sau 35 năm đổi mới; Mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng; các văn bản, tham luận, quyết định của Đại hội; Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc, tư tưởng bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ… Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn biên soạn nội dung tuyên truyền về Đại hội trong cuốn tài liệu sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý I/2021 và chỉ đạo 100% cơ sở Hội tổ chức theo dõi truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động sổi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: Tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo, vệ sinh môi trường, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng…

Các hoạt động chào mừng đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện sự tin tưởng của hội viên phụ nữ và nhân dân đối với thành công của Đại hội Đảng.

Một số hình ảnh của các cấp Hội:

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết- tết biên cương” tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

Hội viên phụ nữ huyện Tân Yên giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng

Hội LHPN huyện Hiệp Hoà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh

Hội viên phụ nữ huyện Yên Dũng ra quân vệ sinh môi trường

Hội viên phụ nữ huyện Lục Nam treo cờ chào mừng Đại hội

 

Hội LHPN huyện Việt Yên tặng quà cho trẻ em nghèo

Hội viên phụ nữ theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội 

Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Chuyên mục tin: