KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA PHONG TRÀO PHỤ NỮ TỈNH NĂM 2020, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỘI NĂM 2021

KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA PHONG TRÀO PHỤ NỮ TỈNH NĂM 2020, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỘI NĂM 2021

1. Kết quả nổi bật của phong trào phụ nữ tỉnh năm 2020

Năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm vụ chính trị của địa phương tổ chức phát động, triển khai Đợt thi đua đặc biệt năm 2020 với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" gắn với chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", các cuộc vận động, Đề án, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt được nhiều kết quả nổi bật:

1.1. Tập trung nhiều giải pháp sáng tạo thực hiện hiệu quả Đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em": Tổ chức phát động, hướng dẫn triển khai thực hiện, lựa chọn, đăng ký, hoàn thành 745/745 hành động thiết thực, ý nghĩa (02 hành động cấp tỉnh, 38 hành động cấp huyện, 705 hành động cấp cơ sở). Trong đó: Đề ra tiêu chí, chỉ đạo xây dựng, gắn biển 206 con đường đạt tiêu chuẩn "Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn"; chỉ đạo các cấp Hội Biến mít tinh chào mừng kỷ niệm thành hành động chung tay phòng, chống dịch Covid-19” thông qua trích quỹ, vận động ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm, trang thiết bị, phối hợp tổ chức các hoạt động phòng chống dịch… trị giá trên 07 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động; vận động hỗ trợ xây 85 nhà "Mái ấm tình thương" cho 85 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 1,78 tỷ đồng,... Tổ chức phát động, triển khai sưu tầm tư liệu, hiện vật xây dựng Phòng truyền thống của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang (công trình chào mừng 90 năm thành lập Hội và Đại hội Đảng các cấp).

1.2. Có nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động Hội: Xây dựng 01 Đề tài khoa học và 14 giải pháp/sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội, nổi bật: Xây dựng, triển khai thực hiện Đề tài khoa học “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ chi hội trưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của 1.418/1.418 thư viện, tủ sách, ngăn sách của phụ nữ, đồng thời định hướng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, khai thác tuyên truyền, vận động phụ nữ đọc, làm theo sách báo, tài liệu của Hội. 100% cơ sở Hội có máy tính và triển khai cập nhật danh sách, quản lý hội viên bằng Excel trong toàn hệ thống Hội. Tập trung các giải pháp tăng 6.602 hội viên nông nghiệp - đô thị, hoàn thành chỉ tiêu 209/209 (= 100%) cơ sở tập hợp trên 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội. 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện, 100% Chủ tịch, 82,6% PCT Hội LHPN xã/phường/thị trấn đạt chuẩn chức danh (trong đó có 183 Chủ tịch Hội cơ sở có trình độ chuyên môn Đại học trở lên). Triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành trên mạng Internet trong hệ thống Hội. Tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác quản lý tài chính của 100% cơ sở Hội, sau kiểm tra đã tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý tài chính cho 100% cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện và cơ sở.

1.3. Tổ chức nhiều hoạt động nổi bật thực hiện chủ đề năm gắn với Đề án 938, 939 của Chính phủ: Phối hợp tổ chức truyền thông, nói chuyện chuyên đề về kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho học sinh trong 100% trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh; biên tập, phát hành 20.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn cho phụ nữ, trẻ em; phối hợp Bệnh viện Sản Nhi tổ chức khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 1.266 cán bộ, hội viên phụ nữ; phối hợp với ngành Tòa án (cấp tỉnh, huyện) tổ chức khảo sát nắm bắt thông tin, đánh giá thực trạng ly hôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2019 làm căn cứ đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trong thời gian tới; nắm bắt, phản ánh nhanh và chủ động tham gia giải quyết 81/81 vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em; thành lập, ra mắt mô hình điểm “Làng quê an toàn”; chỉ đạo và tổ chức giám sát sâu 02 nội dung, chính sách liên quan đến PNTE. Quản lý tốt trên 3.152 tỉ đồng vốn từ các ngân hàng, TYM, vốn “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế ; hỗ trợ thành lập 03 HTX; tổ chức các hoạt động Ngày phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp năm 2020; có 42 ý tưởng tham gia cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 3 do TW Hội phát động. 209/209 cơ sở đăng ký, thực hiện 462 công trình/hoạt động xây dựng nông thôn mới; tổ chức giúp thêm 650 hộ đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch so với năm 2019. Đề xuất, vận động nguồn lực hiện Đề án 938, 939 từ ngân sách và các chương trình phối hợp 4,9 tỷ đồng.

1.4. Tích cực tham gia Đại hội Đảng các cấp; có 14.809 lượt ý kiến tham gia góp ý, phản biện xã hội vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng; hoàn thành 409 công trình/hoạt động chào mừng. Đề xuất, ban hành 04 chính sách liên quan đến phụ nữ.

1.5. Thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện thông qua vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn, gia đình chính sách... với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng; vận động ủng hộ nhân dân miền Trung tiền mặt, hiện vật trị giá 5 tỷ đồng (trong đó Hội LHPN tỉnh tổ chức Đoàn trực tiếp đến thăm, tặng quà PNTE 04 xã thuộc 02 huyện bị ảnh hưởng lũ lụt tỉnh Quảng Bình 02 mô hình PN sinh kế tái sản xuất sau lũ và tiền mặt, hiện vật trị giá gần 01 tỷ đồng). Phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại xã Tú Mịch, Lộc Bình, Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức tuần tra, phát quang đường biên, tặng quà tết, hỗ trợ xây nhà MATT, nhà tiêu hợp vệ sinh... trị giá 107,2 triệu đồng.

Với những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh, 20/20 chỉ tiêu năm 2020, 07/07 chỉ tiêu đăng ký thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ, 05/05 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với tỉnh và các nhiệm vụ của Hội đã hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao, nhiều nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền biểu dương, ghi nhận. Phong trào phụ nữ tỉnh năm 2020 được TW Hội tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, được Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc.

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh định hướng một số nội dung trọng tâm chỉ đạo năm 2021, cụ thể như sau:

2.1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

2.2. Phát động thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong hệ thống Hội với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.3. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

2.4. Tiếp tục triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

2.5. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội.

2.6. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp nâng cao năng lực nữ cán bộ, nữ ứng cử viên, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát việc thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2.7. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027(Đề án 938), Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939), Đề án Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021"...; các chương trình/kế hoạch phối hợp.

Văn phòng Hội LHPN tỉnh

Chuyên mục tin: