Khối MTTQ và các TCCTXH tỉnh tổng kết, ký giao ước thi đua năm 2021

KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH

TỔNG KẾT, KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021

 

Ngày 16/12/2020, Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, bình xét thi đua, suy tôn đề nghị khen thưởng năm 2020 và phát động, ký giao ước thi đua năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị trong khối.

            

         

Đồng chí Ngụy Thị Tuyến - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trưởng khối

và đồng chí Nguyễn Văn Thi - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, phó khối chủ trì hội nghị

 

Năm 2020, các đơn vị trong khối thi đua Mặt trận tổ quốc đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào thi đua "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Bắc Giang chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo". Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quan tâm đổi mới cả nội dung lẫn hình thức. Đồng thời  các đơn vị làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tổ chức đại hội thi đua yêu nước và hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

 

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối đã thảo luận về một số hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, một số hoạt động của khối và các thành viên chưa thực hiện theo tiến độ đề ra; việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt một số văn bản về thi đua còn tồn tại hạn chế; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên người dân có lúc chưa kịp thời.

               

         

                               Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

 

Sau khi thảo luận, các đơn vị suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh; tặng bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh.

 

Cũng tại hội nghị, trưởng khối thi đua năm 2021 đã phát động thi đua. Các đơn vị thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2021, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo đặc thù riêng của từng đơn vị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai văn bản của Đảng, nhà nước, ngành về thi đua, khen thưởng. Vận động đoàn viên, hội viên thi đua sản xuất lập thành tích chào mừng hành công Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện quy chế thi đua, chương trình thi đua của khối thi đua nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

            

Hội LHPN tỉnh trao cờ luân lưu trưởng khối thi đua năm 2021 cho

Hội Nông dân tỉnh

 

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị đã bầu trưởng, phó khối thi đua năm 2021, theo đó, Hội Nông dân tỉnh làm trưởng khối, Đoàn TNCS HCM tỉnh làm phó khối. Hội LHPN tỉnh đã trao cờ luân lưu trưởng khối thi đua cho Hội Nông dân tỉnh./.

Chuyên mục tin: