Phụ nữ Bắc Giang truyền thông về xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Bắc Giang truyền thông về xây dựng nông thôn mới

 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ về tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức 05 cuộc truyền thông về “Vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới” cho trên 600 cán bộ, hội viên phụ nữ tại 05 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020: Hợp Đức - Tân Yên, Lương Phong - Hiệp Hòa, Đồng Cốc - Lục Ngạn, Huyền Sơn - Lục Nam và Yên Lư - Yên Dũng.

Tại các buổi truyền thông, cán bộ Hội LHPN tỉnh trao đổi những nội dung cơ bản về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; bộ tiêu chí xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; Quán triệt tinh thần Chỉ thị 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; vai trò, nhiệm vụ của phụ nữ trong tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; nói không với túi ni lon và sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng nước hợp vệ sinh... tới cán bộ, hội viên phụ nữ, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn.

Hội LHPN tỉnh truyền thông về vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lương Phong- huyện Hiệp Hoà

Qua đó, đã nâng cao kiến thức, chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, đồng thời tích cực thực hiện tốt các tiêu chí Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Nguyễn Hưng - Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

 

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác