Tích cực cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho hội viên phụ nữ

 

Trung tâm tư vấn pháp luật Hội LHPN tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Yên Định huyện Sơn Động

Bắc Giang là tỉnh miền núi còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp so với mức bình quân chung cả nước, vì thế đời sống và hiểu biết pháp luật của một bộ phận hội viên, phụ nữ, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, phụ nữ, nhiều năm qua Hội LHPN tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo và tập trung tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho chị em và đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Hàng năm, Hội luôn đưa nội dung tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý là một trong những chỉ tiêu thi đua đối với các huyện, thành Hội nhằm giúp các cấp Hội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ này. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội. Với 02 cán bộ chuyên trách, 16 cộng tác viên là cán bộ ngành tư pháp và luật sư, hàng năm Trung tâm đã nỗ lực cung cấp những dịch vụ pháp lý miễn phí, những thông tin pháp luật thiết thực cho đời sống của hội viên, phụ nữ thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật (tư vấn trực tiếp, qua điện thoại...) tại trụ sở và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho chị em phụ nữ tại nơi cư trú.

Mỗi năm, Trung tâm Tư vấn pháp luật tổ chức 10-12 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các huyện trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, đã tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động bằng hình thức tư vấn pháp luật trực tiếp được 10 cuộc tại 5 huyện cho 712 hội viên, phụ nữ trong đó quan tâm trợ giúp ở một số xã vùng cao như Lệ Viễn, Yên Định huyện Sơn Động; xã có nhiều đồng bào dân tộc như Đồng Vương, Đồng Tiến huyện Yên Thế, kết quả có 173 chị em người dân tộc thiểu số đã được tuyên truyền, trợ giúp. Các luật sư, trợ giúp viên đã tư vấn và trợ giúp 93 vụ việc tập trung chủ yếu về Luật hôn nhân gia đình, Luật đất đai, Luật dân sự… Trong quá trình tư vấn, nhiều chị em phụ nữ được giải đáp những khó khăn vướng mắc trong đời sống liên quan đến pháp luật bởi các luật sư và các trợ giúp viên pháp lý- những người có kiến thức pháp luật và kinh nghiệm giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp. Đây là cơ hội tốt để chị em phụ nữ vùng sâu, vùng xa được tiếp tục mở rộng hiểu biết về kiến thức pháp luật, cơ hội giải quyết những vướng mắc khó khăn cụ thể của mình nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình…

Trong các cuộc trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Hôn nhân & Gia đình và văn bản pháp luật quy định về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, kiến thức tiền hôn nhân; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các Nghị định hướng dẫn thi hành cho hội viên, phụ nữ; tuyên truyền về những văn bản mới được sửa đổi bổ sung như Hiến pháp, Luật Đất đai… nhằm cập nhật thông tin pháp luật mới, đặc biệt là những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em nhằm trang bị cho hội viên, phụ nữ kiến thức pháp luật cần thiết trong cuộc sống.

Nhìn chung, công tác trợ giúp pháp lý được Trung tâm Tư vấn Hội LHPN tỉnh nỗ lực thực hiện và luôn được sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các địa phương; được sự cộng tác nhiệt tình của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, luật sư, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, cán bộ phòng Phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp…Kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai tương đối hiệu quả, qua đó thể hiện rõ nét vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong việc giáo dục, tuyên truyền và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, phụ nữ.

 

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội LHPN tỉnh; củng cố, phát triển mạng lưới tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ. Trực tiếp triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện hiệu quả việc tư vấn pháp luật trực tiếp cho hội viên, phụ nữ có yêu cầu tại trụ sở Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội LHPN tỉnh…nhằm không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, phụ nữ./.

                                                             Bùi Thị Hạnh - Trưởng Ban LPCS

Chuyên mục tin: