05-CT-UBND

Lĩnh vực: 
Các văn bản khác
Ngày ban hành: 
04/10/2020
Ngày hiệu lực: 
04/10/2020

Chỉ thị V/v tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang