88-QD-UBND

Lĩnh vực: 
Các văn bản khác
Ngày ban hành: 
10/02/2020
Ngày hiệu lực: 
02/11/2020
File gắn: 

Quyết định v/v hỗ trợ thực hiện công tác PC dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang