Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: 
Các văn bản khác
Ngày ban hành: 
03/27/2020
Ngày hiệu lực: 
03/27/2020