Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý II/2020

Lĩnh vực: 
Tài liệu sinh hoạt hội viên
Ngày ban hành: 
03/13/2020
Ngày hiệu lực: 
03/13/2020

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý II/2020

Chủ đề Phụ  nữ Bắc Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh