Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên quý I/2019 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên quý I/2019

43-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 02-2019

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khoá XIV

42-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác năm 2019

41-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01/2019

39-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2018

40-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12/2018

Đề cương tuyên truyền Các văn bản khác

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ VN các cấp và Đại hội MTTQ VN lần thứ IX

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2018 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2018

38-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2018

Pages