Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
Nội dung thư của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đồng bào, chiến sỹ và các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn Các văn bản khác

 Nội dung thư của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đồng bào, chiến sỹ và các lực lượng là

30-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 02/2018

tai liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý I/2018 Tài liệu sinh hoạt hội viên

/sites/default/files/ban_tin_quy_1_2018.doc

27-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01.2018

258-TrT-VP Công văn

V/v giúp đỡ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

26-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12-2017

22-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 8/2017

23-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2017

25-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2017

24-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2017

Pages