Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
72-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 02/2021

tài liệu Tài liệu sinh hoạt hội viên

Sổ tay tìm hiểu pháo nổ

Tài liệu Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý I/2021

1660-HPN-GĐXH Công văn

V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trogn tình hình hiện nay

70-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01/2021

Đề cương tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 01/01/2021) Tài liệu sinh hoạt hội viên

/sites/default/files/de_

đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, quốc hội khoá XIV Tài liệu sinh hoạt hội viên

69-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12/2020

68-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2020

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX NK 2020 -2025

Pages