Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý III/2020 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý III/2020, chủ đề An toàn cho Phụ nữ và trẻ em

64-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 7/2020

63-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 6/2020

42/NQ-CP Các văn bản khác

Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

15/2020/QD-TT Các văn bản khác

Quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19

Thể lệ Các văn bản khác

Thể lệ giải báo Chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng)

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Hội Người Cao tuổi Việt Nam- 25 năm xây dựng và phát triển

62-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 5/2020

Tuyên truyền về đêm nhạc quyên góp ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 Các văn bản khác

Chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam – Stay strong Vietnam”

175b/TL-BTC Các văn bản khác

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng, chánh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh...

Pages