Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
1660-HPN-GĐXH Công văn

V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trogn tình hình hiện nay

70-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01/2021

Đề cương tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 01/01/2021) Tài liệu sinh hoạt hội viên

/sites/default/files/de_

đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, quốc hội khoá XIV Tài liệu sinh hoạt hội viên

69-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12/2020

68-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2020

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX NK 2020 -2025

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

67-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2020

Pages