Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền 130 năm ngày sinh nhật Bác

05/TL_MTTW-BTT Các văn bản khác

Thể lệ giải báo chí "vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV năm 2019, 2020"

18/QĐ-BATGT Các văn bản khác

Quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm...

05-CT-UBND Các văn bản khác

Chỉ thị V/v tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái h

Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Các văn bản khác

Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc...

61-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 4/2020

793/KH-ĐCT Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” Các văn bản khác

  Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”  

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý II/2020 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý II/2020

Thông tin tuyên truyền phòng chống dịch Covid19 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Pages