Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh Tài liệu sinh hoạt hội viên

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Tài liệu tuyên truyền 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9

66-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2020

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V

1500-HPN-GĐXH Công văn

V/v tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

65-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 8/2020

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý III/2020 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý III/2020, chủ đề An toàn cho Phụ nữ và trẻ em

64-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 7/2020

63-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 6/2020

42/NQ-CP Các văn bản khác

Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

Pages