Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
15/KH-BTV Kế hoạch

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

12/KH-BTV Kế hoạch

Tổ chức Hội thi “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” năm 2014

07/KH - BTV Kế hoạch

Giao lưu “Kết nối yêu thương” năm 2014

06/KH - BTV Kế hoạch

Thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" năm 2014

05/KH-BTV Kế hoạch

Thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy...

01 /BC-BCĐ Báo cáo

Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy...

02/CTPH/HLHPN-BDT Chương trình

CTPH Giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Dân tộc về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số...

01/CTPH-HLHPN-TĐTN Chương trình

CTPH Tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên đến năm 2017

Pages