Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
15/2020/QD-TT Các văn bản khác

Quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19

Thể lệ Các văn bản khác

Thể lệ giải báo Chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng)

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Hội Người Cao tuổi Việt Nam- 25 năm xây dựng và phát triển

62-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 5/2020

Tuyên truyền về đêm nhạc quyên góp ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 Các văn bản khác

Chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam – Stay strong Vietnam”

175b/TL-BTC Các văn bản khác

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng, chánh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh...

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền 130 năm ngày sinh nhật Bác

05/TL_MTTW-BTT Các văn bản khác

Thể lệ giải báo chí "vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV năm 2019, 2020"

18/QĐ-BATGT Các văn bản khác

Quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm...

05-CT-UBND Các văn bản khác

Chỉ thị V/v tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái h

Pages