Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
Tài liệu tuyên truyền,sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý II/2019 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền,sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý II/2019

47-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 5/2019

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019)

189-KH-BTGTW Các văn bản khác

Thể lệ Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc công tác XD Đảng

50-MTTQ-BTT Công văn

Tuyên truyền ĐHĐB MTTQ tỉnh lần thứ XIV NK 2019-2024

46-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 4/2019

45-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 03/2019

,
Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên quý I/2019 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên quý I/2019

43-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 02-2019

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khoá XIV

Pages