Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
51-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2019

50-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 7/2019

Bản tin sinh hoạt quý III-2019 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu Tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và Hướng dẫn hoạt động Hội quý III/2019

49-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 7/2019

48-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 6/2019

, , ,
1088-CV-BTGTU Công văn

(1088-CV/BTGTU) V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đ/c Hoàng Đình Giong

Tài liệu tuyên truyền,sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý II/2019 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền,sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý II/2019

47-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 5/2019

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019)

189-KH-BTGTW Các văn bản khác

Thể lệ Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc công tác XD Đảng

Pages