Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
50-MTTQ-BTT Công văn

Tuyên truyền ĐHĐB MTTQ tỉnh lần thứ XIV NK 2019-2024

46-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 4/2019

45-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 03/2019

,
Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên quý I/2019 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên quý I/2019

43-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 02-2019

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khoá XIV

42-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác năm 2019

41-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01/2019

39-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2018

40-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12/2018

Pages