Hỏi đáp tìm hiểu lịch sử 90 năm của Hội LHPN Việt Nam

Hỏi đáp tìm hiểu lịch sử 90 năm của Hội LHPN Việt Nam

Câu 1: Hãy nêu sự ra đời của Hội LHPN Việt Nam

Trả lời:

Sau khi thành lập Đảng, tháng 10/1930, BCH Trung ương Đảng đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất tại Hương Cảng Trung Quốc, Hội nghị này đã thông qua Nghị quyết về phụ nữ vận động và đã tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như “Phụ nữ hiệp hội”. Trung ương Đảng đã đề ra điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Với tính chất quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tổ chức vào tháng 10/1930 đã đánh dấu quá trình hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng

Năm 1941, tổ chức Phụ nữ cứu quốc ra đời và hoạt động sôi nổi đã đóng góp rất lớn vào thành công của cách mạng tháng Tám. Sau Cách mạng tháng Tám, với sự ra đời của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế, trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mới, Đảng đã quyết định thành lập tổ chức Hội lấy tên là Hội LHPN Việt Nam với nòng cốt là đoàn phụ nữ cứu quốc, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ trên mọi mặt lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, ngày 20/10/1946, Hội LHPN Việt Nam chính thức được thành lập, bà Lê Thị Xuyến được bầu làm Hội trưởng. Hội LHPN Việt Nam là một mặt trận gồm nhiều đoàn thể phụ nữ trong đó Phụ nữ Cứu quốc là tổ chức trụ cột.

Năm 1950, để đẩy mạnh cuộc kháng chiến trong cả nước, Đảng chủ trương thống nhất các lực lượng kháng chiến thành một khối thống nhất và Hội quyết định hoà hợp Đoàn phụ nữ cứu quốc vào Hội LHPN Việt Nam, giản đơn tổ chức và thống nhất lực lượng phụ nữ. Thực hiện chủ trương của Đảng, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất diễn ra từ ngày 14-19/4/1950 tại Thái Nguyên dã ra Quyết nghị hợp nhất Đoàn phụ nữ Cứu quốc Việt Nam vào Hội LHPN Việt Nam thành một tổ chức chính trị duy nhất của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Hội LHPN Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (1974) đã quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Tại Thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10/2010 của BCH TƯ Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hàng năm là ngày Phụ nữ Việt Nam.

Câu 2: Hãy nêu tên các phong trào nổi bật của Hội LHPN Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Trả lời:

Sau khi hoà bình lặp lại (1954), Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo, vận động các tầng lớp phụ nữ ở miền Bắc tham gia khôi phục kinh tế, hoàn thành cải cách ruộng đất, tham gia cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế, văn hoá, giai đoạn này đã phát động phong trào thi đua 5 tốtphong trào 3 đảm đang. Phụ nữ miền nam đi đầu trong đấu tranh cách mạng, chống lại âm mưu tàn bạo của Mỹ với phong trào Đồng Khởi, đội quân tóc dài, thi đua 5 tốt.

Câu 3: Phong trào thi đua 5 tốt có các nội dung gì?

Trả lời:

Tháng 3/1961, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III họp tại Hà Nội đã phát động phong trào thi đua 5 tốt với nội dung:

1. Đoàn kết sản xuất, tiết kiệm tốt

2. Chấp hành chính sách tốt

3. Tham gia quản lý tốt

4. Học tập chính trị, văn hoá, kỹ thuật tốt

5. Xây dựng gia đình, nuôi dạy con tốt

Phong trào thi đua 5 tốt ở miền Nam có nội dung

1. Đấu tranh chống địch tốt

2. Đoàn kết lao động sản xuất tốt

3. Phục vụ tiền tuyến, đảm đang công tác hậu phương tốt

4. Quản lý gia đình và nuôi dạy con tốt

5. Rèn luyện tư cách đạo đức tốt

Câu 4: Hãy nêu nội dung và ý nghĩa của phong trào 3 đảm đang

Trả lời

Tháng 3/1965: TW Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào “Ba đảm nhiệm” (sau đổi thành “Ba đảm đang”) với các nội dung:

1. Đảm đang sản xuất và công tác

2. Đảm đang gia đình

3. Đảm đang phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu

Phong trào “Ba đảm đang” có ý nghĩa toàn diện về tư tưởng, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước nồng nàn, truyền thống lao động sáng tạo, ý chí tự cường phấn đấu vươn lên của phụ nữ miền Bắc. Phong trào đã nâng trách nhiệm, vị trí người phụ nữ lên tầm cao mới, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của phụ nữ và phong trào phụ nữ.

Câu 5: Hãy nêu sự ra đời của “Đội quân tóc dài” độc nhất vô nhị ở Việt Nam

Trả lời:

“Đội quân tóc dài” của tỉnh Bến Tre ra đời trong phong trào Đồng Khởi dưới sự lãnh đạo của cố nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Là nơi nổ ra đầu tiên ở Bến Tre – huyện Mỏ Cày, đêm 17/1/1960 nhân dân đã đồng loạt đứng lên Đồng Khởi, sau đó địch huy động lực lượng lớn để đàn áp nhằm đè bẹp phong trào cách mạng và tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta. Để đối phó với âm mưu nham hiểm này, ngày 15/3/1960 Tỉnh uỷ Bến Tre tập hợp hơn 5000 phụ nữ đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi tổ chức thành một đoàn hơn 200 ghe xuồng kéo vào ngay quận trưởng Mỏ Cày, đòi chạy chữa những người bị thương, cung cấp thuốc men, thực phẩm, gạo thóc cho đồng bào và ra lệnh rút quân để bà con có thể trở về yên ổn làm ăn… Trước những áp lực của đông đảo quần chúng, quận trưởng Mỏ Cày đành phải hứa sẽ chuyển ngay yêu sách của đồng bào lên Tỉnh trưởng Bến Tre và ra lệnh giúp đỡ đồng bào để nhằm xoa dịu dư luận. Đến ngày thứ 12 của cuộc đấu tranh, trước sức ép mạnh của những người phụ nữ không một khẩu súng, tấc sắt trong tay, cả binh đoàn sừng sỏ hàng ngàn tên lính đầy súng ống của kẻ địch đành phải rút lui, bỏ dở cuộc hành quân tại đây.

Bắt đầu từ phong trào Đồng Khởi, bằng những chiến công oanh liệt, “Đội quân tóc dài” đã góp phần quan trọng cho cách mạng miền Nam đi tới thắng lợi hoàn toàn. “Đội quân tóc dài trở nên như một huyền thoại độc nhất vô nhị trên cả miền Nam và cả đất nước ta dám đánh Mỹ và thắng đế quốc Mỹ- đế quốc hùng mạnh, giàu nhất thế giới vào thế kỷ XX.

Câu 6: Hội nghị hợp nhất tổ chức Phụ nữ ở hai miền được tổ chức ở đâu? Vào thời gian nào?

Trả lời

Hội nghị hợp nhất tổ chức Phụ nữ ở hai miền được tổ chức vào tháng 6/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị đã quyết định hợp nhất 2 tổ chức Phụ nữ ở hai miền: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền nam Việt Nam thành một tổ chức thống nhất lấy tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Câu 7: Hãy nêu các phong trào thi đua và cuộc vận động của Hội LHPN Việt Nam trong công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay?

Trả lời:

- Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ (1687-1992) đã xác định phương hướng công tác Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn này là: Đoàn kết, giáo dục, động viên phụ nữ tham gia Phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, góp phần thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn.

- Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ (1992 – 1997) chỉ đạo tiếp tục thực hiện 02 Cuộc vận động của Hội “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”

- Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ (1997-2002) đã phát động phụ nữ cả nước thực hiện 02 Phong trào thi đua yêu nước: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”

- Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ (2002-2007) kêu gọi phụ nữ cả nước tích cực thực hiện Phong trào thi đua yêu nước: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

- Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ (2007-2012) quyết định tiếp tục phát động Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ (2012-2017) quyết định tiếp tục thực hiện phong trào thi đua và cuộc vận động của nhiệm kỳ trước đồng thời triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ phấn đấu “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin- Tự trọng –Trung hậu – Đảm đang”

- Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ (2017-2022) tiếp tục phát động Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin- Tự trọng –Trung hậu – Đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Hội LHP tỉnh biên soạn

Chuyên mục tin: