Tinh thần Chỉ thị 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường

Tinh thần Chỉ thị 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường

Ngày 27/02/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị các huyện, thành Hội chỉ đạo 100% cơ sở, chi, tổ phụ nữ tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đình hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đặc biệt quan tâm thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ... không đổ rác thải, phế thải, nước thải ra môi trường không đúng quy định.

- Phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền, vận động và phát động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện vệ sinh môi trường.

- Đề xuất với chính quyền, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc xử lý, thu gom, vận chuyển rác thải cho các chi, tổ phụ nữ và hoạt động tuyên truyền của Hội.

- Duy trì hiệu quả lịch vệ sinh môi trường hằng tuần, hằng tháng; nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tổ phụ nữ vệ sinh môi trường, tổ thu gom xử lý rác thải, tổ phụ nữ tự quản đoạn đường xanh, sạch, đẹp, Ngày chủ nhật xanh, Ngày môi trường xanh, xây dựng con đường hoa… góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban Gia đình – Xã hội tổng hợp giới thiệu

Chuyên mục tin: