Các Đề án

7 bí quyết làm cho người phụ nữ trở nên duyên dáng và khả ái -

Có một phẩm chất giúp ta dễ dàng hơn nhiều trên con đường đi tới thành công trong cuộc đời, đó là sự duyên dáng, hoặc vẻ khả ái, hoặc cũng có người gọi là sự hấp dẫn, sự quyến rũ

Tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước -

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết Đại hội phụ...

Người nữ trưởng thôn tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang -

Chị là Dương Thị Long, sinh năm 1966, đang sinh sống tại thôn Giếng xã Song Vân huyện Tân Yên, chị là Đại biểu HĐND, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã, Trưởng thôn Giếng. Năm 1985 chị xây dựng gia đình với anh Đoàn Bá Hùng (1962) lúc đó anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, vợ chồng chị ở...

Đề án: 343&704 của Thủ Tướng Chính phủ -

Kiến thức phòng, chống bạo lực học đường

Hội LHPN Việt Nam: Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt -

Trong các ngày từ 16/4 đến 19/4, tại Hà Nội diễn ra lớp tập huấn về “Tiếp cận giáo dục dựa trên quyền và giúp con hướng nghiệp” cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN 7 tỉnh, thành điểm đang thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” là Lào Cai, Điện Biên, Hà Nam, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh...

Đề án “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010- 2015 -

Quyết định số 295/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê

Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt ( giai đoạn 2010 – 2015) -

Quyết định số 704/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)

 
Subscribe to Các Đề án