Các Đề án

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Dũng phối hợp tổ chức “Truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nâng cao kiến thức về phòng, chống rác thải nhựa” -

Ngày 29/5/2020 Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN huyện Yên Dũng phối hợp tổ chức hội nghị “Truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và tại xã Đồng Phúc và hội nghị “Truyền thông nâng cao kiến thức về phòng, chống rác thải nhựa” tại xã Tư Mại.

Hiệu quả từ phong trào “Chống rác thải nhựa” ở Bắc Giang -

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”,với sự chủ động, sáng tạo, Hội LHPN tỉnh đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện vào chỉ tiêu thi đua; tổ chức phát động, triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” gắn với thực hiện Đề án số 03/ĐA- BTV về “Tuyên...

Hội LHPN huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn HVPN và nhân dân thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình và phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn Thị trấn Thắng -

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn HVPN thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình giai đoạn 2017-2022"; Chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", Ngày 23, 24/12/2019 BTV Hội LHPN huyện tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn HVPN và nhân dân thu gom, phân loại, xử lý...

Hội phụ nữ thành phố tập huấn kỹ năng giúp việc gia đình, chăm sóc người già và trẻ em -

Nhằm thúc đẩy thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Hội LHPN thành phố tổ chức tập huấn kỹ năng giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe người già và trẻ em tới 163 Chi hội trưởng và phụ nữ có nhu cầu giúp việc gia đình.

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình,giai đoạn 2017-2021” -

Xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội phụ nữ và bản thân người phụ nữ; với mong muốn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm tối đa lượng rác thải phát...

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021” -

Xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội phụ nữ và bản thân người phụ nữ; với mong muốn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm tối đa lượng rác thải phát...

Tập huấn cán bộ cốt cán thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” -

Thực hiện Quyết định 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (gọi tắt là Đề án), ngày 24/9/2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung...

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức triển khai, quán triệt Đề án 938/CP, 939/CP tại 10 huyện, thành phố -

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với UBND của 10/10huyện/thànhphố tổ chức 10 hội nghị quán triệt triển khai nội dung Đề án “Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ, phụ nữt ham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi...

Hội LHPN huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai 2 Đề án 938, 939 của Chính phủ -

Được sự quan tâm của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Uỷ ban nhân dân huyện, ngày 06/4/2018, Hội LHPN huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án số 938 của Thủ tướng chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan...

Quán triệt, triển khai thực hiện 02 Đề án theo Quyết định số 938/QĐ-TTg, Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, hội viên phụ nữ -

Ngày 12-4 Hội LHPN huyện phối hợp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện 02 Đề án theo Quyết định số 938/QĐ-TTg, Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hướng dẫn Hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình -

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình giai đoạn 2017-2021” của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang; chương trình phối hợp giữa Hội LHPN huyện và Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện về việc phối hợp tổ...

Phụ nữ Tân Yên thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình” của hội LHPN tỉnh Bắc Giang -

Thực hiện Đề án “tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021”, ngày 10/10/2017 Hội LHPN huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức chương trình phát động triển khai Đề án “tuyên truyền, vận động, hướng dẫn...

Phụ nữ Hiệp Hòa tổ chức tập huấn Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình giai đoạn 2017-2022" -

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình giai đoạn 2017-2022". Được sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, vừa qua Hội PN huyện Hiệp Hòa tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn HVPN thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ...

Hội LHPN huyện Tân Yên thực hiện Đề án thu gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình -

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-BTV ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn HVPN thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình giai đoạn 2017-2021; Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Tân Yên đã xây dựng kế hoạch triển...

Hội nghị triển khai Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình" gắn với trao làn tại xã An Hà -

Nhằm thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình" gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời hưởng ứng chiến dịch cao...

Hoạt động Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" với chủ đề: Nồi cháo dinh dưỡng của huyện Lạng Giang -

Thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt", nhân dịp khai giảng đầu năm học 2016-2017, Hội LHPN huyện Lạng Giang chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn huyện ra quân đồng loạt vào ngày 6/9/2016, tổ chức hoạt động "Nồi cháo dinh dưỡng" cho các...

Hội LHPN tỉnh: Tuyên truyền về phẩm chất đạo đức người PNVN -

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chào mừng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, sáng ngày 18/3/2015, tại Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị...

7 bí quyết làm cho người phụ nữ trở nên duyên dáng và khả ái -

Có một phẩm chất giúp ta dễ dàng hơn nhiều trên con đường đi tới thành công trong cuộc đời, đó là sự duyên dáng, hoặc vẻ khả ái, hoặc cũng có người gọi là sự hấp dẫn, sự quyến rũ

Tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước -

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết Đại hội phụ...

Người nữ trưởng thôn tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang -

Chị là Dương Thị Long, sinh năm 1966, đang sinh sống tại thôn Giếng xã Song Vân huyện Tân Yên, chị là Đại biểu HĐND, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã, Trưởng thôn Giếng. Năm 1985 chị xây dựng gia đình với anh Đoàn Bá Hùng (1962) lúc đó anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, vợ chồng chị ở...

Pages

 
Subscribe to Các Đề án