Hội LHPN huyện Tân Yên sáng tạo trong thực hiện phong trào trồng cây xanh

Hội LHPN huyện Tân Yên sáng tạo trong thực hiện

phong trào trồng cây xanh

 

Nhằm thực hiện hiệu quả lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu trồng mới 20 triệu cây xanh của Hội LHPN Việt Nam, ngay từ đầu năm, Hội LHPN huyện Tân Yên đã chỉ đạo 22/22 cơ sở Hội phối hợp thực hiện rà soát các khu vực có thể trồng cây xanh, trên cơ sở đó đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương phần việc trồng mới cây xanh làm công trình chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hội viên phụ nữ xã Tân Trung tham gia trồng cây xanh

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN huyện, tính đến tháng 3/2021, các cấp Hội phụ nữ huyện Tân Yên đã triển khai, tổ chức thực hiện trồng mới trên 10.000 cây xanh, các cây được trồng chủ yếu là cây lấy gỗ như cây xà cừ, cây keo, cây bạch đàn....

Hoạt động trồng cây xanh của Hôi LHPN huyện đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

HỘI LHPN HUYỆN TÂN YÊN

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác