Hội LHPN huyện Yên Dũng làm tốt công tác phối hợp Tuyên truyền về công tác Dân số KHHGĐ và triển khai 02 Đề án 938,939 của UBND huyện

Hội LHPN huyện Yên Dũng làm tốt công tác phối hợp Tuyên truyền về công tác Dân số KHHGĐ và

triển khai 02 Đề án 938,939 của UBND huyện

 

Từ sáng ngày 05/6/2018 đến ngày 12/6/2018 Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm Dân sô KHHGĐ huyện Yên Dũng tổ chức 6 Hội nghị truyền thông các chính sách Dân số KHHGĐ và triển khai thực hiện Đề án 938, 939 trên địa bàn huyện Yên Dũng, với sự tham gia của 789 cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ 21 xã, thịt trấn.

(Đ/c Đỗ Tiến Vinh – Bác sỹ, cán bộ Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện

Đang tuyên truyền sàng lọc trước sinh, sơ sinh tại xã Nham sơn)

 

Thông qua buổi truyền thông về Dân số KHHGĐ, cán bộ, hội viên phụ nữ trong hội nghị đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về dân số trong tình hình mới như: sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, các dị tật bẩn sinh của trẻ em và cách phòng tránh, cách khám sàng lọc khi mang thai. Từ đó giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành tốt chính sách Dân số KHHGĐ.

(Đ/c Phạm Thị Nhung – Chủ tịch Hội LHPN huyện triển khai Đề án 938,939 của UBND huyện tại xã Quỳnh Sơn)

 

Cũng tại Hội nghị, Hội LHPN huyện triển khai Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 08/01/2018 của UBND huyện Yên Dũng về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”; kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 08/01/2018 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn huyện Yên Dũng. Qua đó nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, phát huy tính chủ động của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ./.

 

HỘI LHPN HUYỆN YÊN DŨNG

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin: