Hội LHPN Tân Yên tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường

Hội LHPN Tân Yên tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường

Ngày 16/6, tại thị trấn Cao Thượng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn, nâng cao kiến thức kỹ năng về bảo vệ môi trường cho gần 100 hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn. Tham dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho chương trình tập huấn có đ/c Nguyễn Thị Hưng – Trưởng Ban gia đình và Xã hội, Hội LHPN tỉnh.

(Hội LHPN huyện tặng sọt đựng rác cho hội viên phụ nữ thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên)

Tại lớp tập huấn, hội viên phụ nữ được truyền đạt một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nguyên tắc bảo vệ môi trường, chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường, những hoạt động bảo vệ môi trường… Cũng tại lớp tập huấn, hội viên phụ nữ được hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình. Nhân dịp này, Hội Phụ nữ đã cấp phát 180 sọt đựng rác cho hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn Cao Thượng. Trước đó, Hội LHPN huyện đã tổ chức tập huấn tại xã Hợp Đức, trao tặng sọt phân loại rác thải tại nguồn cho 120 hội viên phụ nữ.

Đây là một hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề ánTuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021, góp phần nâng cao ý thức và hành động của HVPN trong việc bảo vệ môi trường.

Hội LHPN Huyện Tân Yên

 

Chuyên mục tin: