Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008- 2018

Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008- 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng chí Phùng Thị Ngọc- HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích

Trong 10 năm qua, các cấp Hội phụ nữ toàn huyện đã quan tâm tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức đa dạng như qua hệ thống loa đài, qua các buổi sinh hoạt chi hội, tập huấn, trợ giúp pháp lý... lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình; truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam; kiến thức về hôn nhân và gia đình; kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hoá và các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.... kết quả đã tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa đài được 1.811 buổi, qua các buổi sinh hoạt chi hội, CLB, tổ phụ nữ chuyên đề được 12.011 buổi có 833.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia; tổ chức hái hoa dân chủ gắn với tuyên truyền về Luật phòng chống bạo lực gia đình được 435 buổi có 29.000 người tham gia; tổ chức Cuộc thi “Kiến thức bố mẹ, sức khoẻ con” toàn huyện có 25.238 bài thi; Hội thi “Phụ nữ với sức khoẻ trẻ em và hạnh phúc gia đình” đồng thời tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia Cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang đạt kết quả tốt. Ngoài ra, còn quan tâm tuyên truyền các điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiên tiến, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, các tấm gương phụ nữ vượt khó vươn lên trong cuộc sống...Bên cạnh đó, các cấp Hội toàn huyện quan tâm gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (đặc biệt là quan tâm tổ chức tuyên truyền tiêu chí gia đình không có bạo lực); gia đình văn hóa và gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Có văn bản đề nghị với Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện đưa kết quả bình xét gia đình đạt 5 không, 3 sạch vào bình xét gia đình văn hóa. Hằng năm số gia đình đạt gia đình 5 không, 3 sạch và gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước (số gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa năm 2017 là 17.679/20.701, chiếm tỷ lệ 85% tăng so với năm 2008 là 13.690/17.340 hộ gia đình hội viên chiếm tỷ lệ 78,95%; số hộ gia đình hội viên ký cam kết không có người thân vi phạm pháp luật năm 2008 là 14.739/17.340 chiếm tỷ lệ 85%, năm 2017 là 17.809/20.701 chiếm tỷ lệ 86,02%).

Với những thành tích đã đạt được, Hội Phụ nữ huyện Yên Thế nhiều năm được UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh biểu dương, ghị nhận. Nhân dịp này Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã khen thưởng cho 6 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2008 - 2018./.

HỘI LHPN HUYỆN YÊN THẾ

 

Chuyên mục tin: