Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC GIANG VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 -

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027; ngày 03/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Công văn số 2631-CV/TU về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt một số nội dung

Tham gia ủng hộ chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam-Stay strong Vietnam”. -

Nhằm tiếp tục ủng hộ cho quỹ phòng trống Covid-19 của MTTQ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam Cùng công ty cổ phần RSVP  tổ chức chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam-Stay strong Vietnam”. Để vận động ủng hộ trên YouTube “RSVP Vietnam”

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng -

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam -

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam -

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
68-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2020

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX NK 2020 -2025

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

67-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2020

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh Tài liệu sinh hoạt hội viên

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Tài liệu tuyên truyền 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9

66-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2020

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V

1500-HPN-GĐXH Công văn

V/v tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

Pages