Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội -

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 -

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bản tin sinh hoạt quý IV/2015 -

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thông tin định hướng tuyên truyền dịp 20.10 của Hội LHPN Việt Nam -

1. Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” (đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (đề án 704) giai đoạn 2010-2015

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên quý I/2019 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên quý I/2019

43-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 02-2019

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khoá XIV

42-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác năm 2019

41-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01/2019

39-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2018

40-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12/2018

Đề cương tuyên truyền Các văn bản khác

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ VN các cấp và Đại hội MTTQ VN lần thứ IX

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2018 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2018

38-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2018

Pages