Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội -

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 -

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bản tin sinh hoạt quý IV/2015 -

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thông tin định hướng tuyên truyền dịp 20.10 của Hội LHPN Việt Nam -

1. Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” (đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (đề án 704) giai đoạn 2010-2015

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
39-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2018

40-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12/2018

Đề cương tuyên truyền Các văn bản khác

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ VN các cấp và Đại hội MTTQ VN lần thứ IX

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2018 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2018

38-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2018

Hướng dẫn Hướng dẫn

Hướng dẫn các bước tìm kiếm và theo dõi trang thông tin, kiến thức dành cho hội viên phụ nữ trên

Tài liệu Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên phụ nữ

37-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2018

Kết quả kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV Tài liệu sinh hoạt hội viên

Kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV

Hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường sau bão lụt Tài liệu sinh hoạt hội viên

Hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường sau bão lụt

Pages