Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội -

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 -

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bản tin sinh hoạt quý IV/2015 -

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thông tin định hướng tuyên truyền dịp 20.10 của Hội LHPN Việt Nam -

1. Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” (đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (đề án 704) giai đoạn 2010-2015

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
51-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2019

50-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 7/2019

Bản tin sinh hoạt quý III-2019 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu Tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và Hướng dẫn hoạt động Hội quý III/2019

49-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 7/2019

48-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 6/2019

, , ,
1088-CV-BTGTU Công văn

(1088-CV/BTGTU) V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đ/c Hoàng Đình Giong

Tài liệu tuyên truyền,sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý II/2019 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền,sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý II/2019

47-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 5/2019

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019)

189-KH-BTGTW Các văn bản khác

Thể lệ Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc công tác XD Đảng

Pages