Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC GIANG VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 -

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027; ngày 03/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Công văn số 2631-CV/TU về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt một số nội dung

Tham gia ủng hộ chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam-Stay strong Vietnam”. -

Nhằm tiếp tục ủng hộ cho quỹ phòng trống Covid-19 của MTTQ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam Cùng công ty cổ phần RSVP  tổ chức chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam-Stay strong Vietnam”. Để vận động ủng hộ trên YouTube “RSVP Vietnam”

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng -

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam -

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam -

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
Thể lệ Các văn bản khác

Thể lệ cuộc thi trực tuyến về phòng, chống bom mìn

75-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 5/2021

Nghị Quyết Các văn bản khác

Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ kinh phí mua và tổ chức tiêm Vacxin phòng Covid 19 trên địa bà

74-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 4/2021

23-QC-BTV Các văn bản khác

Quy chế quản lý hoạt động của Website Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

1228-HPN-TG-CSLP Công văn

Vv/ hướng dẫn công tác giám sát bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19

73-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 3/2021

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đề cương thông báo nhanh)

Tài liệu tuyên truyền Tài liệu sinh hoạt hội viên

AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

Pages